ПРОИЗВОДИ | ЛОКАЦИЈА&КОНТАКТ | РЕФЕРЕНЦИ

ЕДНОБОЈНИ ЕВТИНИ ФЛАЕРИ


А4 (210Х297mm)
500
1000
2000
5000
10000
еднострано
 2300
 2500
 3000
4900
8000
двострано
2400
 2700
 3200
 5200
8500
А5 (148х210mm)
1000
2000
5000
10000
еднострано
 2300
2500
 3200
 4900
двострано
2400
 2700
 3400
 5200
А6 (148х105mm)
2000
5000
10000
еднострано
 2300
 2600
 3200
двострано
2400
 2800
 3400
70 gr ОФСЕТНА (обична) хартија, еднобоен печат
превиткување +0,3 ден. од парче

Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената

Сите цени се без ДДВ 18%

КОЛОРНИ ФЛАЕРИ, БРОШУРИ


А6 (148Х105mm)
500
1000
2000
5000
10000
еднострано
 *2250
 *3000
 4550
 5500
 7700
двострано
 *4000
 *5000
 5460
 6600
 9240
А5 (148х210mm)
500
1000
2000
5000
10000
еднострано
 /
 4550
 5500
 7700
 11200
двострано
 /
 5460
 6600
 9240
 13400
А4 (297х210mm)
500
1000
2000
5000
10000
еднострано
 4550
 5500
 7700
 11200
 17300
двострано
 5460
 6600
 9240
 13440
 21200
А3 (420х297mm)
250
500
1000
2000
4000
еднострано
4950
 6300
9300
11400
23700
двострано
7650
9300
 12600
 17400
 27600
150 gr кунздрук(мрсна) хартија
*300 gr кунздрук хартија + лак

превиткување +0,3 ден. од парче
Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената

Сите цени се без ДДВ 18%

Каталог A4 (поврзан со спирала) со повќе страници
димензија ~ 21x30 cm. 130 gr кунздрук хартија,
колор печат едностран/двостран
Графичката подготовка не е вкалкулирана во цената.

Цена по договор


ПРОИЗВОДИ | ЛОКАЦИЈА&КОНТАКТ | РЕФЕРЕНЦИ